Download Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser by Sören Sjöström PDF

By Sören Sjöström

Den här boken handlar om hur språkets betydelser genomgår förändringar. I huvudsak behandlas följande ämnen:

- språklig betydelse, betydelseförändring och kulturellförändring
- den historiska bakgrunden until eventually studiet av betydelseförändring
- orsaker until eventually betydelseförändring
- Gustaf Sterns klassificering av olika slag av betydelseförändring
- konventionaliseringen – hur betydelseförändringar genomförs
- tendenser och riktningar i betydelseförändring

Show description

Read Online or Download Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser PDF

Similar semantics books

Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese (Oxford Studies in Anthropological Linguistics)

During this groundbreaking ebook, Wierzbicka demonstrates that each language has its «key techniques» and that those key strategies replicate the middle values of the tradition. extra, she argues that inside a culture-independent analytical framework you'll examine, examine, or even clarify cultures to outsiders via their key options.

Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog

During the last two decades or so, many of the paintings at the syntax of Philippine languages has been excited by the query of even if those languages will be stated to have grammatical topics, and if this is the case which argument of a easy transitive clause might be analysed as being the topic. Paul Kroeger's contribution to this debate asserts that grammatical family members similar to topic and item are syntactic notions, and needs to be pointed out at the foundation of syntactic houses, instead of by means of semantic roles or discourse features.

Semantics: From meaning to text

This booklet offers an cutting edge and novel method of linguistic semantics, ranging from the concept language could be defined as a mechanism for the expression of linguistic Meanings as specific floor kinds, or Texts. Semantics is particularly that process of principles that guarantees a transition from a Semantic illustration of the that means of a family members of synonymous sentences to the Deep-Syntactic illustration of a specific sentence.

Context-Dependence, Perspective and Relativity

This quantity brings jointly unique papers via linguists and philosophers at the function of context and viewpoint in language and inspiration. a number of contributions are serious about the contextualism/relativism debate, which has loomed huge in fresh philosophical discussions. In a considerable creation, the editors survey the sphere and map out the suitable concerns and positions.

Extra resources for Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser

Sample text

Studentlitteratur 41 2 Historisk och teoretisk översikt Denna lista av orsaker har sedermera kompletterats av andra forskare. Till exempel har det visat sig att sociala orsaker har stor betydelse för förståelsen av semantisk förändring. Vi kommer således att se i kapitel 3 att en hel mängd förändringar i människans omgivning, speciellt i den materiella men även i hennes tanke- och intressevärld, får semantiska konsekvenser. Teorier om konventionalisering Jag introducerade termen konventionalisering som lämplig för att fånga in en mängd faktorer ingående i den process där ett uttryck förändras från en viss betydelse till en annan.

Innehållet för behållaren Det engelska ordet convent, ’sammankomst’, har kommit att beteckna den byggnad i vilken en viss typ av sammankomst äger rum. Ett ytterligare exempel på samma tendens finner vi när ekonomiska rapportörer säger att Wall Street reagerade negativt på nyheten: man benämner platsen, Wall Street, där många människor med ekonomiskt inflytande verkar. 3. Platsen och produkten eller ett karakteristiskt drag hos platsen A. Platsen för produkten eller ett karakteristiskt drag hos platsen Många produkter benämns efter den plats där de produceras: Champagne från det franska departementet Champagne, Stilton som namn på en ostsort från Stilton i Huntingdonshire i England, Västerbotten som en benämning för en annan ostsort från Västerbotten.

Ett av de mest kända exemplen på betydelsevaghet diskuteras av filosofen Wittgenstein i samband med uttrycket game, ‘spel’, i engelskan. Om vi försöker fundera ut vad brädspel, kortspel, bollspel och olympiska spel har gemensamt så finner vi att det är mycket svårt att finna en enhetlig definition. Wittgenstein föreslog termen familjelikhet för att karakterisera ett sådant förhållande. Två föräldrar behöver inte likna varandra, men deras barn kan ändå likna båda föräldrarna samtidigt. Eftersom betydelsevaghet verkar vara det typiska förhållandet i språk, så kan vi inse att många semantiska förändringar kan ske oförmärkt och utan att möta motstånd, eftersom den vanlige språkbrukaren inte har så bestämda intuitioner om uttryckens betydelse.

Download PDF sample

Download Semantisk förändring: Hur ord får nya betydelser by Sören Sjöström PDF
Rated 4.86 of 5 – based on 19 votes